1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [TdDcNq] [H] - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat]

jeudi 7 juin 2007

Hình LM Nguyễn Văn Lý Trên Xa Lộ 101 Bắc California

Hình LM Nguyễn Văn Lý Trên Xa Lộ 101 Bắc California


Bức hình của linh mục Nguyễn Văn Lý bị cộng sản Việt gian bịt miệng, với chiều ngang 14.6m, đã được theo trên xa lộ 101 bắc California. Đây là xa lộ nối liền từ thành phố San Jose, nơi mệnh danh là thung lũng hoa vàng (silicon valley) lên thẳng đến thành phố San Francisco, California. Xa lộ 101 là xa lộ huyết mạch nối liền hai thành phố lớn, và mỗi ngày có hơn chục ngàn chiếc xe qua lại tại xa lộ này.


Video - Bức Hình Của Linh Mục Nguyễn Văn Lý Được Treo Trên Xa Lộ 101 Bắc California
http://www.youtube.com/watch?v=pbcetbYPmSo

dimanche 3 juin 2007

Video Trận Chiến TQ-Vietnam Năm 1984

Video Trận Chiến TQ-Vietnam Năm 1984


Thông báo của quân giải phóng Trung Quốc cho phép cán binh Việt Nam

đến thu hồi xác chết của những cán binh Việt Nam hy sinh trong trận

đánh tại núi Lão Sơn (cứ điểm 1509)Như chúng tôi đã viết rất nhiều bài liên quan đến cuộc chiến tranh biên giới lần thứ hai xãy ra giữa Trung Quốc và Việt Nam từ năm 1981 và kéo dài đến 1991. Trong 10 năm giao tranh, Việt Nam đã bị mất rất nhiều đất đai vào tay của Trung Quốc. Năm 1984, CSVN đã mất cứ điểm 1509 - hay còn gọi là Núi Đất - về tay Trung Quốc. Trung Quốc đổi tên ngọn núi này là Lão Sơn và hiện Núi Đất nay đã nằm bên kia biên giới Trung Quốc. Để chứng minh thêm về sự kiện CSVN đã dâng đất, dân biển cho Trung Quốc như thế nào, xin quý bạn đọc theo dõi cuộc video về trận đánh biên giới giữa Trung Quốc và CSVN vào năm 1984 do quân đội Trung Quốc thực hiện. Đây là cuốn video quay cảnh giao tranh ngòai mặt trật thật. Chúng tôi tìm được cuốn video này trên Youtube.Video Trận Chiến TQ-Vietnam Năm 1984

samedi 2 juin 2007

62 năm chiến thắng thần kỳ cục

62 năm chiến thắng thần kỳ cục

Miền bắc cs hcm, csbv: VNDCCH
- theo chế độ độc đảng độc tài toàn trị Mac-Le
- dân chủ tự do chỉ là "hình thức" (giả tạo), không có trong thực tế
- Đứng về phe cs, XHCN
- giương cao ngọn cờ Mac-Le cncs (bách chiến bách thắng)
- theo kinh tế tập trung, chỉ huy
- tuân thủ cương lĩnh của quốc tế cs, là bộ phận của cs quốc tế, cầm đầu bởi cs Liên Xô (và Trung cộng);
- được sự hổ trợ của toàn khối cs quốc tế
- tiến phong trong phong trào "giải phóng dân tộc", "làm nghĩa vụ quốc tế vô sản";
- quyết tâm áp đăt cncs lên toàn nước VN, Đông dương, "giải phóng" miền Nàm VN tự do;
- đánh cho "Mỹ cút ngụy nhào";
- khẩu hiệu: "yêu nước là yêu xhcn, yêu đảng" !
- bánh vẽ : "không gì quý hơn độc lập tự do", "độc lập tự do hạnh phúc"
- đảng kiểm soát truyền thông, báo chí 100%
(đã theo cs thì làm gì có độc lập tự do ??)


Miền Nam tự do VNCH:
- theo chế độ tự do dân chủ
- đứng về phe tự do dân chủ
- theo kinh tế thị trường
- được sự hổ trợ của Mỹ và phe tự do
- quyết tâm không để miền Nam rơi vào vòng kiềm tỏa của cs, chống lại và tiêu diệt VC xâm nhập và nằm vùng phá hoại, khủng bố ở miền Nam tự do;
- chiến đấu để tự vệ
- tập trung lo phát triển kinh tế, an sinh xa hội, ...
- Không chấp nhận "tổng tuyển cử" cho đến khi nào miên Bắc có tự do thật sự; sẵn sàng thương thảo thống nhất trong hòa bình khi thời cơ cho phép;
- khẩu hiệu: Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm !
- có tự do báo chí, truyền thông, báo chí tư nhân, ... v v

Sau thế chiến II, thế giới đi vào chiến tranh lạnh giữa tư bản tự do và cộng sản độc tài toàn trị !
Chiến tranh VN là cuộc chiến ủy nhiệm, nội chiến lồng trong chiến tranh lạnh giữa cs và tư bản !! Đất nước VN và xương máu dân Việt là nạn nhân của cuộc tranh chấp ý thức hệ này !

Giáp tiếp đón tướng Pháp (Leclerc) vào HaNoi 1946:

HCM và tướng tàu:


Xưa và nay:
Bức tường ô nhục Bá linh sụp đỗ 1989:
http://www.ena.lu/europe/1987-1997-union-europeenne-europe-mutation/effondrement-mur-berlin-1989.htm
Le mur de Berlin dans l\'Histoire (1961-1989)Hải quân cs tiếp đón tàu chiến Mỹ cập bến Đà Nẵng :

1/2007 VN được vào WTO kinh tế thị trường (nhưng vẫn kẹt thêm cái đuôi "định hướng xhcn") chưa thật sự tự do trong vòng 10 năm !

Kết luận:
2 cuộc chiến vô lý, vô nghĩa, quá phí phạm, gây nhiều mất mát đỗ vỡ trong lòng dân tộc ... !

* Chiến tranh VN: bản chất và mục đích

Cai Cach Ruong Dat

Cai Cach Ruong Dat - part 1 04:50
Nói chuyện với nhà thơ Dương Thanh Phong - nạn nhân trực tiếp của chính sách cải cách ruộng đất của cộng sản Việt Nam - phần 1

Cai Cach Ruong Dat - part 2 05:08

Cai Cach Ruong Dat - part 3 05:37

Cai Cach Ruong Dat - part 4 05:23
Cai Cach Ruong Dat - part 5 05:04
Cai Cach Ruong Dat - part 6 04:36
Cai Cach Ruong Dat - phan 7 05:01
Phong - nạn nhận trực tiếp của chính sách cải Cách Ruộng Đất kể lại kinh nghiệm của ông qua cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình SBTN Nhà văn Dương Thanh Phong - nạn nhận trực tiếp của chính sách cải Cách Ruộng Đất kể lại kinh nghiệm của ông qua cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình SBTN (more) (less)

Cai Cach Ruong Dat - Phan 8 05:06
Cai Cach Ruong Dat - Phan 9 05:00

Cai Cach Ruong Dat - phan 10 05:00
Cai Cach Ruong Dat - phan 11 05:01

Văn Nghệ Gây Quỹ Yểm Trợ Xây Tượng Đài Nạn Nhân Cộng Sản

Văn Nghệ Gây Quỹ Yểm Trợ Xây Tượng Đài Nạn Nhân Cộng Sản - 105:03
Chương trình văn nghệ được thực hiện tại Nam California; và đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình khắp Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu. Phần Chương trình văn nghệ gây quỹ yểm trợ xây tượng đài nạn nhân cộng sản. Chương trình văn nghệ được thực hiện tại Nam California; và đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình khắp Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu. Phần 1

Văn Nghệ Gây Quỹ Yểm Trợ Xây Tượng Đài Nạn Nhân Cộng Sản - 204:10
Chương trình văn nghệ được thực hiện tại Nam California; và đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình khắp Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu. Phần Chương trình văn nghệ gây quỹ yểm trợ xây tượng đài nạn nhân cộng sản. Chương trình văn nghệ được thực hiện tại Nam California; và đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình khắp Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu. Phần 2

Văn Nghệ Gây Quỹ Yểm Trợ Xây Tượng Đài Nạn Nhân Cộng Sản 10 03:31
Chương trình văn nghệ được thực hiện tại Nam California; và đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình khắp Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu. Phần Chương trình văn nghệ gây quỹ yểm trợ xây tượng đài nạn nhân cộng sản. Chương trình văn nghệ được thực hiện tại Nam California; và đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình khắp Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu. Phần 10

Văn Nghệ Gây Quỹ Yểm Trợ Xây Tượng Đài Nạn Nhân Cộng Sản 41 02:39
Chương trình văn nghệ được thực hiện tại Nam California; và đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình khắp Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu. Phần Chương trình văn nghệ gây quỹ yểm trợ xây tượng đài nạn nhân cộng sản. Chương trình văn nghệ được thực hiện tại Nam California; và đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình khắp Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu. Phần 41

Văn Nghệ Gây Quỹ Yểm Trợ Xây Tượng Đài Nạn Nhân Cộng Sản 4804:26
Chương trình văn nghệ được thực hiện tại Nam California; và đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình khắp Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu. Phần